Anställning Ort Sista ansökningsdag
Verksamhetschef för kommunal utveckling Vindeln 2020-08-09
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vindeln 2020-08-09
Biträdande rektor/lärare Vindeln 2020-08-31
Timvikarier inom äldre- och handikappomsorgen Vindeln 2020-09-01
Timvikarier inom barnomsorg och skola Vindeln 2020-09-01
Lärarvikarier Vindeln 2020-09-01