logo

Ansök till Timvikarier inom äldre- och handikappomsorgen


1. Har du jobbat hos Vindelns kommun tidigare? *

  •  Ja
  •  Nej

2. Motivera varför du vill arbeta inom vård och omsorg. *

3. Inom vilken eller vilka verksamheter vill du helst jobba? *

  •  Särskilt boende
  •  Hemtjänsten
  •  Handikappomsorgen
  •  Jag vill jobba inom alla verksamheter

4. När kan du börja jobba? *